RECOMA logo

Revolutionerar Hållbart Byggande

GRÖNT

ÅTERVUNNET

FUNKTIONELLT

INNOVATIVT

KVALITET

LOKALT

FRISKT

Nytt och unikt byggmaterial tillverkat med patenterad teknologi

Presterar lika bra eller bättre jämfört med konkurrerande material

0 tillsatser, 0 spill, 0 vatten, 0 utsläpp; endast förnybar el

100% tillverkat av återvunnet material, 100% återvinningsbart

Kan Spacklas, Målas, Tapetseras, Kaklas, Putsas

100% tillverkat i Sverige

Fukttåligt, Mögelresistent, Inga VOC

Okompromissad Kvalitet


RECOMA erbjuder en unik kombination av egenskaper i en och samma skiva; stark och tålig, skyddad mot fukt och mögel, värme- och ljudisolerande, och 100% klimatvänlig.

Design med Hållbarhet i Fokus


RECOMA tillverkar sina produkter av 100% återvunna kompositförpackningar i en process
med 0 avfall, 0 utsläpp, och 0 tillsatser. Produkten
är även 100% återvinningsbar och bidrar till en cirkulär ekonomi. 


Hållbarhetsarbete


RECOMA är medlemmar i:


RECOMA

Möjliggör hållbart byggande:


Högkvalitativt byggmaterial

Många användningsområden

(väggar, tak, golv, möbler...)


Ingen anpassning krävs
(samma skruvar, verktyg...)

Redo för ytbehandling
(spackel, färg, kakel, tapet...)

Hållbart

Byggbranschen står för 30% av Sveriges avfall

  • Vi erbjuder ett gratis retursystem för spill och rivningsavfall som våra produkter genererar


Byggbranschen genererar lika mycket utsläpp som alla privatbilar i Sverige

  • Vi erbjuder ett klimatneutralt alternativ till byggskivor

Tillverkning

  • 0 utsläpp
  • 0 tillsatser
  • 0 avfall
  • 0 spill
  • 0 vatten

  • 100% förnybar energi
  • 100% materialåtervinning av kompositförpackningar som till stor del förbränns idag